Curatele

Wat is curatele?

Jouw situatie

Als je niet meer in staat bent om voor je financiële en zorginhoudelijke belangen op te komen, dan kan curatele worden aangevraagd en wordt een curator aangesteld. Curatele is de meest verregaande beschermingsmaatregel en lijkt op een combinatie van beschermingsbewind en mentorschap, maar is niet hetzelfde. De taken van een curator komen overeen met de taken van een bewindvoerder en mentor. De curator behartigt zowel jouw financiële als zorginhoudelijke belangen. 

Dat kan als hij of zij door lichamelijke of geestelijke toestand of bij drank- of drugsmisbruik zijn of haar belangen niet behoorlijk waarneemt. Een andere reden kan zijn als hij of zij de veiligheid van zichzelf of die van anderen in gevaar brengt. 

 

Gevolg

Er wordt altijd gekeken of een minder verregaande beschermingsmaatregel passend is. Curatele heeft als gevolg dat de betrokkene handelingsonbekwaam wordt. Dat houdt in dat diegene niet zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Denk daarbij aan een koop- of huurovereenkomst sluiten, een testament laten maken of een samenlevingscontract aangaan.

 

Onze rol

De curator behartigt zowel jouw financiële als jouw zorginhoudelijke belangen. Dat betekent dat de curator jou op alle vlakken vertegenwoordigt en beslissingen voor jou kan nemen. 

De curator maakt na zijn benoeming een overzicht van jouw financiële situatie. Dit noemen we de boedelbeschrijving. De curator beheert vanaf dat moment jouw inkomsten en zorgt ervoor dat alle rekeningen worden betaald. Als je schulden hebt, zoekt de curator daarvoor een oplossing. Ook helpt hij nieuwe schulden te voorkomen.

Bij het behartigen van je zorginhoudelijke belangen kan je denken aan beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding. De curator behartigt ook deze belangen voor jou en neemt waar nodig beslissingen voor jou. 

 

Curatele in de praktijk

Aanmelden bij DIT Bewindvoering

Je kunt jezelf bij DIT Bewindvoering aanmelden voor curatele via het contactformulier of door telefonisch contact op te nemen. Wij zullen in het kort met je doornemen of je in aanmerking komt voor curatele en of onze werkwijze bij jou past. Als dat het geval is maken we vervolgens een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij jou thuis.

Voor curatele is een indicatie nodig waaruit blijkt dat u niet zelf in staat bent om uw financiën te beheren. Dit kan een verklaring zijn van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker.

Vervolgens wordt de aanvraag bij de rechtbank ingediend. Je hebt hiervoor geen advocaat nodig. De curator van DIT Bewindvoering dient het verzoek in. Zodra de kantonrechter jouw zaak in behandeling heeft genomen, word je uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank. De curator zal tijdens deze zitting ook aanwezig zijn en jou ondersteunen tijdens het gesprek met de kantonrechter.

Aanvragen bij de rechtbank

Je kunt zelf curatele aanvragen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Ook jouw partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ooms en tantes. Daarnaast kan de zorginstelling een verzoek indienen.

In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als er geen familie meer is of uw familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen uw familie te zeer zou schaden.

Verantwoording

Een curator staat altijd onder toezicht van de rechtbank. DIT Bewindvoering legt daarom jaarlijks rekening en verantwoording af  over jouw financiële situatie en de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden. Dat doen we aan de kantonrechter en aan jou.

 

Verloop

De kantonrechter beoordeelt periodiek hoe lang het curatele moet voortduren. Curatele is de meest verregaande maatregelen en er zal altijd bekeken worden of de curatele kan worden omgezet naar een minder verregaande maatregel als bewindvoering en mentorschap of zelfs alleen bewindvoering. Je kunt zelf vragen om de omzetting van de curatele, maar ook de curator kan hier een verzoek voor indienen. De kantonrechter beoordeelt of de curatele kan worden omgezet.

Contact

Wij helpen je graag!
Telefoon
 024-204 50 00
E-mail
Postadres
Postbus 31187
6503 CD NIJMEGEN
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google