Curatele

Wat is curatele? 

Curatele is een maatregel wanneer u zowel uw financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunt behartigen. Curatele is de meest vergaande maatregel en betreft in feite een combinatie van beschermingsbewind en mentorschap.

 Oorzaken curatele:

Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens:

  • -een geestelijke stoornis, waardoor iemand (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen;
  • – de gewoonte van drank- of drugs misbruik dat ertoe leidt dat de belangen niet behoorlijk worden waargenomen, of dat iemand in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt

 Gevolgen van curatele:

 Ais u onder curatele wordt gesteld, verliest uw handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat u niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament laten maken of een samenlevingscontract aangaan.

 Wie kan curatele aanvragen?

 U kan zelf curatele bij de kantonrechter aanvragen. Ook uw partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ooms en tantes.

 In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als er geen familie meer is of uw familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen uw familie te zeer zou schaden.

 Hoe kan ik me aanmelden voor curatele?

 U kunt zich bij DIT Bewindvoering aanmelden voor curatele via het aanmeldformulier op deze website. U kunt zich ook telefonisch aanmelden, wij zullen dan in het kort telefonisch met u doornemen of u in aanmerking komt voor curatele. Indien u tot onze doelgroep behoort zullen we vervolgens een afspraak in plannen voor een aanmeldgesprek bij u thuis.
Voor curatele is een indicatie nodig waaruit blijkt dat u niet zelf in staat bent om uw financiën te beheren. Dit kan een verklaring zijn van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker.

 De curatele moet vervolgens worden aangevraagd bij de kantonrechter. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De curator van DIT Bewindvoering dient het verzoek bij de Rechtbank in. Zodra de kantonrechter uw zaak in behandeling heeft genomen zult u worden uitgenodigd voor een zitting bij het kantongerecht. De curator zal u hierbij ondersteunen en tijdens deze zitting aanwezig zijn.

 Verantwoording curator aan kantonrechter

 DIT Bewindvoering staat onder toezicht van het kantongerecht. De curator dient jaarlijks rekening & verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over uw financiële situatie en de werkzaamheden die hieromtrent hebben plaatsgevonden door de curator.