Mentorschap

MENTORSCHAP

 Wat is mentorschap?

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die wordt opgelegd aan meerderjarige personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke belemmering tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat zijn of bemoeilijkt worden om hun belangen van niet- financiële aard te behartigen.

 Het gaat bij mentorschap dus over niet-financiële zaken, hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan beslissingen met betrekking tot de verzorging van de betrokkene, zijn verpleging, behandeling en/of begeleiding. Een voorbeeld is een (oudere) persoon die geleidelijk aan steeds verder dementeert en zelf geen verantwoorde keuzes meer kan maken t.a.v. de benodigde zorg.

 Wat zijn de gevolgen van mentorschap? 

 Nadat de kantonrechter een mentor heeft benoemd neemt deze vervolgens alle beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt. Dit zijn dus allemaal beslissingen op het persoonlijke vlak. Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan in principe zelf de eigen financiële zaken behartigen.

Gedurende het mentoraat is de cliënt onbevoegd om zelf rechtshandelingen te verrichten die betrekking hebben op zijn verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De cliënt wordt in dit soort rechtshandelingen door de mentor vertegenwoordigd.

 Hoe vraag ik mentorschap aan? 

 U vraagt mentorschap aan door een verzoek in te dienen bij de sector kanton van de rechtbank. Dit doet u in het rechtsgebied waar degene woont voor wie u het mentorschap aanvraagt.