Voor cliënten

Cliënt login

 

Als je financiële situatie veel onrust met zich mee brengt. Wij helpen je om rust en inzicht te krijgen in je financiën, waardoor je je kunt richten op je gezin/familie, sociale contacten en werk.

We beginnen met je financiële situatie in beeld te brengen en te ordenen. Je krijgt inzicht in je financiele situatie: ontvangsten, uitgaven, saldo en overzicht in eventuele schulden.

Verder helpen wij bij:

  • de behandeling van je post;
  • het bijhouden van je administratie;
  • de doorbetaling van je vaste lasten;
  • de aanvraag van huur- en zorgtoeslag;
  • het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen;
  • het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor lokale heffingen;
  • de belastingaangifte;
  • het treffen van betalingsregelingen met eventuele schuldeisers;
  • het aanvragen van schuldhulpverlening als de schulden te hoog zijn.

Meer informatie of vragen? Wij helpen je graag verder.

Bel 024 204 50 00 of stuur een e-mail naar info@ditbewindvoering.nl

Ook kun je contact opnemen door middel van het contactformulier.