Voor zorgverleners

U bent als begeleider vanuit maatschappelijk werk, een zorginstelling of een andere relatie bij cliënt betrokken. U bent vaak degene die de problemen bij cliënt heeft gesignaleerd en/of degene die de aanmelding bij ons gedaan heeft. Wij werken graag met u samen.

Daarom vinden wij het prettig als u bij de afspraken met de cliënt aanwezig bent. U kunt de aanvraag van bewindvoering onderbouwen door hiervoor een sociale of behandelrapportage op te stellen. Ter voorbereiding kunt u samen met de cliënt de door ons benodigde administratie verzamelen, zodat wij na de zitting zo snel mogelijk voor cliënt aan de slag kunnen.

Als de maatregel van bewindvoering eenmaal is uitgesproken en het voor cliënt niet mogelijk is om rechtstreeks met ons te communiceren, of wanneer dat voor cliënt onnodig spanning of stress oplevert, kunt u fungeren als contactpersoon. Wij onderhouden contact met u zodat we gezamenlijk kunnen werken aan het leerproces van de cliënt betreffende de financiële administratie.

Meer informatie of vragen? Wij helpen u graag verder.

Bel 024 204 50 00 of stuur een e-mail naar info@ditbewindvoering.nl

Ook kunt u contact opnemen door middel van het contactformulier.